"; ?>
"; } else { echo"\"Corrado"; } ?>
blue
$title

$content

"; } //////////////////////// // Database tekst gedeelte klaar // nu komt er gelegenheid voor hardcoded informatie if($id=="1") { // id=1 gaat over bestuursleden, dus informatie uit de bestuurstabel trekken $mysql66 = mysql_query("SELECT * FROM bestuur WHERE actief = 'ja' ORDER by type,voornaam"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql66)){ $id = $regel["id"]; $voornaam = $regel["voornaam"]; $achternaam = $regel["achternaam"]; $bouwjaar = $regel["geboortedatum"]; $beroep = $regel["beroep"]; $functie = $regel["functie"]; $functie_spec = $regel["functie_spec"]; $email = $regel["email"]; echo"
$voornaam $achternaam
Bouwjaar:$bouwjaar
Beroep:$beroep
Functie:$functie

Klik hier om te mailen"; if($functie_spec!="") { echo" met vragen over $functie_spec"; } echo"

"; } // einde bestuursledenloop } elseif($id=="2") { // id=2 gaat over sponsors, die staan ook in een mysql-tabelletje voor het gemak $mysql66 = mysql_query("SELECT * FROM provincie"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql66)){ $prov_id = $regel["id"]; $prov_naam = $regel["naam"]; $mysql67 = mysql_query("SELECT * FROM sponsors WHERE provincie = '$prov_id' LIMIT 1"); while ($regel2 = mysql_fetch_array($mysql67)){ $spons_id = $regel2["id"]; $spons_naam = $regel2["naam"]; } if($spons_naam!="") { echo"

$prov_naam
"; $mysql68 = mysql_query("SELECT * FROM sponsors WHERE provincie = '$prov_id'"); while ($regel3 = mysql_fetch_array($mysql68)){ $spons_id = $regel3["id"]; $spons_naam = $regel3["naam"]; $spons_plaats = $regel3["plaats"]; $spons_korting = $regel3["korting"]; $spons_telefoon = $regel3["telefoon"]; $spons_email = $regel3["email"]; $spons_website = $regel3["website"]; echo"$spons_naam ($spons_plaats)
$spons_korting
"; if($spons_telefoon!="") { echo"Tel: $spons_telefoon
"; } if($spons_email!="") { echo"E-mail: $spons_email
"; } if($spons_website!="") { echo"Website: $spons_website
"; } echo"
"; $spons_naam=""; } //sponsor info echo"

"; } // sponsor check } // provincie loop } elseif($id=="4") { // id=4 gaat over inschrijven, dus hier stukje html en php voor inschrijving // na aanmeldingsknop is actie niet meer doc // bij verwerking wordt email gestuurd, en aanmelding in tijdelijke aanmeld tabel gezet echo"
"; echo"
Inschrijfformulier
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiele Telefoon
E-mail adres
Kenteken - -
"; echo"
"; } elseif($id=="40") { echo"
"; echo"
Inschrijfformulier CCF 2006
CCN lidnummer
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Kenteken - -
Rijdt
Naam bijrijder
Adres bijrijder
Woonplaats bijrijder
Telefoon
E-mail adres
Volledig weekend mee?
Vragen?
Hiermee ga je akkoord dat bij inschrijving er vooraf betaald moet worden.


"; echo"
"; } elseif($id=="41") { if($id=="41") { $form_arival_option1 = "Vrijdag 15.00 uur / 18.00 uur (prijs per persoon ¤ 65.00)"; } else { $form_arival_option1 = "Friday 15.00h / 18.00h (price per person ¤ 65.00)"; } if($id=="41") { $form_arival_option2 = "Vrijdag 18.00 uur / 21.00 uur (prijs per persoon ¤ 65.00)"; } else { $form_arival_option2 = "Friday 18.00h / 21.00h (price per person ¤ 65.00)"; } if($id=="41") { $form_arival_option3 = "Zaterdag 09.00 uur / 11.00 uur (prijs per persoon ¤ 50.00)"; } else { $form_arival_option3 = "Saturday 09.00h / 11.00h (price per person ¤ 50.00)"; } if($id=="41") { $form_arival_option4 = "Zaterdag 11.00 uur / 21.00 uur (prijs per persoon ¤ 50.00)"; } else { $form_arival_option4 = "Saturday 11.00h / 21.00h (price per person ¤ 50.00)"; } echo"
"; echo"
Inschrijfformulier La Roche 2006
CCN lidnummer
NaamMaat T-shirt
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Kenteken - -
Rijdt
Naam bijrijderMaat T-shirt
Adres bijrijder
Woonplaats bijrijder
Telefoon
E-mail adres
Aankomst
Vragen?
Hiermee ga je akkoord dat bij inschrijving er vooraf betaald moet worden.


"; echo"
"; } elseif($id=="27" || $id=="28") { ///////////////////////////// // Deze 2 id-nummers behoren bij de CCN meeting 2005 inschrijf-formulier if($id=="27") { $form_head = "Inschrijfformulier"; } else { $form_head = "Subscriptionform"; } if($id=="27") { $form_lidnummr = "Lidnummer"; } else { $form_lidnummr = "Member No."; } if($id=="27") { $form_bestuurder = "Naam bestuurder"; } else { $form_bestuurder = "Name driver"; } if($id=="27") { $form_passenger = "Naam Passagier"; } else { $form_passenger = "Name passenger"; } if($id=="27") { $form_kenteken = "Kenteken"; } else { $form_kenteken = "License Plate"; } if($id=="27") { $form_member = "Lid van:"; } else { $form_member = "Member of:"; } if($id=="27") { $form_minimaal = "Bestuurder dient minimaal lid te zijn van CCN"; } else { $form_minimaal = "Driver has to be a member of CCN"; } if($id=="27") { $form_nummer = "(GSM) nummer"; } else { $form_nummer = "(GSM) number"; } if($id=="27") { $form_woonplaats = "Woonplaats"; } else { $form_woonplaats = "City"; } if($id=="27") { $form_arival = "Verwachte aankomst:"; } else { $form_arival = "Expected Arival"; } if($id=="27") { $form_desired = "Gewenste overnachting :"; } else { $form_desired = "Desired accomodation"; } if($id=="27") { $form_arival_option1 = "Vrijdag 15.00 uur / 18.00 uur (prijs per persoon ¤ 65.00)"; } else { $form_arival_option1 = "Friday 15.00h / 18.00h (price per person ¤ 65.00)"; } if($id=="27") { $form_arival_option2 = "Vrijdag 18.00 uur / 21.00 uur (prijs per persoon ¤ 65.00)"; } else { $form_arival_option2 = "Friday 18.00h / 21.00h (price per person ¤ 65.00)"; } if($id=="27") { $form_arival_option3 = "Zaterdag 09.00 uur / 11.00 uur (prijs per persoon ¤ 50.00)"; } else { $form_arival_option3 = "Saturday 09.00h / 11.00h (price per person ¤ 50.00)"; } if($id=="27") { $form_arival_option4 = "Zaterdag 11.00 uur / 21.00 uur (prijs per persoon ¤ 50.00)"; } else { $form_arival_option4 = "Saturday 11.00h / 21.00h (price per person ¤ 50.00)"; } if($id=="27") { $form_desired_option1 = "Eigen tent (geen extra meerprijs)"; } else { $form_desired_option1 = "Self supplied tent (No extra fee)"; } if($id=="27") { $form_desired_option2 = "Bungalowtent 4 personen (Meerprijs ¤ 70,00)"; } else { $form_desired_option2 = "Bungalowtent 4 person's (Add ¤ 70,00)"; } if($id=="27") { $form_note = "Stacaravans en bungalowtenten zijn zéér beperkt en alleen voor 2 nachten, dus VOL = VOL"; } else { $form_note = "There are a limited number of trailers and bungalowtents available for two nights."; } echo"
"; if($id=="27") { echo""; } else { echo""; } echo"
$form_head
$form_lidnummr
$form_bestuurder Tshirt:
$form_passenger 1 Tshirt:
$form_passenger 2 Tshirt:
$form_kenteken
$form_memberCCB CCD CCF CCG CCN
$form_minimaal
$form_nummer
$form_woonplaats
Email
$form_arival
$form_desired
$form_note
"; echo"
"; } elseif($id=="37") { if($stap=="2") { if ($lid_namen=="") { $stap=1; } } if($stap=="2") { if ($lid_email=="") { $stap=1; } } if($stap=="2") { $whereform = "index.php?actie=doc&id=37&stap=2"; if($checkupload=="yes") { if($deelnmvraag=="wel") { if($deelnm_geslaagd=="") { $error=on; } if($deelnm_verbetering=="") { $error=on; } if($deelnm_prijs=="") { $error=on; } if($deelnm_kwaliteit=="") { $error=on; } if($deelnm_locatie=="") { $error=on; } if($deelnm_anders=="") { $error=on; } if($deelnm_eindcijfer=="") { $error=on; } if($deelnm_alternatief=="") { $error=on; } } else { if($non_deelnm_nietgekomen=="") { $error=on; } if($non_deelnm_duur=="") { $error=on; } if($non_deelnm_eendag=="") { $error=on; } if($non_deelnm_periode=="") { $error=on; } if($non_deelnm_hoever=="") { $error=on; } if($non_deelnm_entree_dag=="") { $error=on; } if($non_deelnm_entree_weekend=="") { $error=on; } if($non_deelnm_spijt=="") { $error=on; } if($non_deelnm_ccn2006=="") { $error=on; } } if($error=="on") { echo"Error, je bent 1 of meerder velden vergeten in te voeren."; } else { $whereform = "index.php?actie=transmit&subactie=laroche2005enq"; $submitnow = "yes"; } } echo"
"; if($deelnmvraag=="wel") { echo"

Deelnemers La Roche 2005:

1. Wat vond je geslaagd aan de meeting?


2. Wat vond je niet geslaagd of punten van verbetering?


3. Wat vond je van de prijs die je moest betalen?


4. Hoe vond je de prijs/kwaliteit verhouding?


5. Hoe vond je de locatie?


6. Wat had je graag anders willen zien?


7. Als je eindcijfer zou geven voor La Roche op een schaal van 10 (met 1 minimum en 10 maximum), wat zou het zijn?


8. Vond je het een goede alternatief voor een een-daags meeting?"; } else { echo"

Niet deelnemers La Roche 2005

1. Waarom ben je niet gekomen?


2. Vond je het te duur?


3. Zag je liever een één daagse meeting?


4. De periode; wat te laat in het seizoen of precies goed?


5. Hoe ver zou je maximaal willen reizen voor een meeting?


6. Hoeveel euro entree zou je maximaal betalen voor een eendaags meeting?


7. Hoeveel euro entree zou je maximaal betalen voor een weekend meeting?


8. Na de verhalen van La Roche 2005 gehoord te hebben, heb je spijt dat je niet bent mee gegaan?


9. Als CCN in 2006 weer een weekend meeting organiseert in La Roche wat doe je dan?"; } //vragenlijst echo"

Bedankt voor het invullen van deze Enquete.
CCN

"; if($submitnow=="yes") { echo""; } } //stap else { echo"

Naam + Achternaam:
Email-adres:
Is op de CCN Meeting geweest.

"; } } } elseif($actie=="removemailing") { mysql_query("DELETE FROM mailinglist WHERE mailinglist_ID = '$mailinglist_ID' AND email = '$email'"); echo"

Afgemeld

U bent nu uitgeschreven uit de mailinglist

"; } elseif($actie=="transmit") { ///////////////////////////////////////////////// // Deze hoofdactie wordt gebruikt om formulieren te verzenden // Voor elk verschillend formulier wordt een ander subactie gebruikt.. if($subactie=="newmember") { $voornaam = $_POST["voornaam"]; $voorletters = $_POST["voorletters"]; $achternaam = $_POST["achternaam"]; $adres = $_POST["adres"]; $postcode = $_POST["postcode"]; $woonplaats = $_POST["woonplaats"]; $telefoon = $_POST["telefoon"]; $mobiel = $_POST["mobiel"]; $email = $_POST["email"]; $kentek_1 = $_POST["kentek_1"]; $kentek_2 = $_POST["kentek_2"]; $kentek_3 = $_POST["kentek_3"]; $aanmeldcontent = "

Aanmelding

Voornaam: $voornaam
Voorletters: $voorletters
Achternaam: $achternaam
Adres: $adres
Postcode: $postcode
Woonplaats: $woonplaats
Telefoon: $telefoon
Mobiele Telefoon: $mobiel
E-mail adres: $email
Kenteken: $kentek_1 - $kentek_2 - $kentek_3
"; ccnemail($email,'Aanmelding nieuw lid!','frenk@corrado-club.nl',$aanmeldcontent); } elseif ($subactie=="ccf2006") { $aanmeldcontent = "

Aanmelding

Naam: $naam
CCN lidnummer $ccnlidnummer
Adres: $adres
Woonplaats: $woonplaats
Telefoon: $telefoon
E-mail: $email
Kenteken: $kentek_1 - $kentek_2 - $kentek_3
Rijdt: $rijdt

Naam bijrijder: $naambijrijder
Adres bijrijder: $adresbijrijder
Woonplaats bijrijder: $woonplaatsbijrijder
E-mail bijrijder: $emailbijrijder
Volledig weekend mee?: $weekendmee
Vraag: $vragen
Voorwaardencheck: $voorwaarden
"; ccnemail($email,'Inschrijving CCF 2006!','frenk@corrado-club.nl',$aanmeldcontent); ccnemail($email,'Inschrijving CCF 2006!','michiel@corrado-club.nl;m4rtin@m4rtin.dnsalias.net',$aanmeldcontent); } elseif ($subactie=="laroche2006") { $aanmeldcontent = "

Aanmelding

Naam: $naam
Maat shirt: $bestuur_tshirt
CCN lidnummer $ccnlidnummer
Adres: $adres
Woonplaats: $woonplaats
Telefoon: $telefoon
E-mail: $email
Kenteken: $kentek_1 - $kentek_2 - $kentek_3
Rijdt: $rijdt

Naam bijrijder: $naambijrijder
Maat shirt: $bijrijder_tshirt
Adres bijrijder: $adresbijrijder
Woonplaats bijrijder: $woonplaatsbijrijder
E-mail bijrijder: $emailbijrijder
Telefoon bijrijder: $telefoonbijrijder
Aankomst: $arival
Vraag: $vragen
Voorwaardencheck: $voorwaarden
"; ccnemail($email,'Inschrijving La Roche 2006!','michiel@corrado-club.nl;frenk@corrado-club.nl',$aanmeldcontent); ccnemail($email,'Inschrijving La Roche 2006!','m4rtin@m4rtin.dnsalias.net;alpay@corrado-club.nl',$aanmeldcontent); } elseif ($subactie=="laroche2005enq") { $content = "

Deelnemers La Roche 2005:

Naam: $lid_namen

1. Wat vond je geslaagd aan de meeting?
$deelnm_geslaagd

2. Wat vond je niet geslaagd of punten van verbetering?
$deelnm_verbetering

3. Wat vond je van de prijs die je moest betalen?
$deelnm_prijs

4. Hoe vond je de prijs/kwaliteit verhouding?
$deelnm_kwaliteit

5. Hoe vond je de locatie?
$deelnm_locatie

6. Wat had je graag anders willen zien?
$deelnm_anders

7. Als je eindcijfer zou geven voor La Roche op een schaal van 10 (met 1 minimum en 10 maximum), wat zou het zijn?
$deelnm_eindcijfer

8. Vond je het een goede alternatief voor een een-daags meeting?

$deelnm_alternatief

Niet deelnemers La Roche 2005

1. Waarom ben je niet gekomen?
$non_deelnm_nietgekomen

2. Vond je het te duur?
$non_deelnm_duur

3. Zag je liever een één daagse meeting?
$non_deelnm_eendag

4. De periode; wat te laat in het seizoen of precies goed?
$non_deelnm_periode

5. Hoe ver zou je maximaal willen reizen voor een meeting?
$non_deelnm_hoever

6. Hoeveel euro entree zou je maximaal betalen voor een eendaags meeting?
$non_deelnm_entree_dag

7. Hoeveel euro entree zou je maximaal betalen voor een weekend meeting?
$non_deelnm_entree_weekend

8. Na de verhalen van La Roche 2005 gehoord te hebben, heb je spijt dat je niet bent mee gegaan?
$non_deelnm_spijt

9. Als CCN in 2006 weer een weekend meeting organiseert in La Roche wat doe je dan?

$non_deelnm_ccn2006

"; ccnemail($lid_email,'Enquete formulier CCN Meeting La Roche 2005','frenk@corrado-club.nl;alpay@corrado-club.nl',$content); ccnemail($lid_email,'Enquete formulier CCN Meeting La Roche 2005','m4rtin@m4rtin.dnsalias.net',$content); } elseif ($subactie=="laroche2005") { $inschrijfcontent = "

Aanmelding

Lidnummer: $lidnummer
Naam bestuurder: $bestuurder
Bestuurder tshirt: $bestuur_tshirt
Naam pasagier_1: $pasagier_1
pasagier_1_tshirt: $pasagier_1_tshirt
Naam pasagier_2: $pasagier_2
pasagier_2_tshirt: $pasagier_2_tshirt
Naam pasagier_3: $pasagier_3
pasagier_3_tshirt: $pasagier_3_tshirt
Kenteken: $kenteken
CCB clublid?: $CCB
CCD clublid?: $CCD
CCF clublid?: $CCF
CCG clublid?: $CCG
CCN clublid?: $CCN
Telefoon: $nummer
Email: $lid_email
Woonplaats: $woonplaats
Aankomst: $arival
accomodatie: $desired
"; ccnemail($lid_email,'Aanmelding CCN Meeting La Roche 2005','frenk@corrado-club.nl;alpay@corrado-club.nl',$inschrijfcontent); //frenk@corrado-club.nl;alpay@corrado-club.nl } else { echo"

Error

"; echo""; exit(); } if($lang=="en") { echo"

Your subscription has been sent

If you have not seen any error messages then your subscription has been sent successfully. Click here to go back to the homepage.

"; } else { echo"

Verzonden

Als er verder geen foutmelding is weergegeven is het formulier met succes verstuurd! Klik hier om weer door te gaan naar de hoofdpagina.

"; } } elseif($actie=="agenda") { echo"

Agenda

Wat is er zoal te doen voor de Corrado fan? Is er binnenkort nog een leuke meeting of een interessante beurs? Het antwoord op die vragen vind je hieronder!

"; echo""; $result = mysql_query("SELECT * FROM Agenda ORDER BY Datum"); if ($result) { while($row=mysql_fetch_array($result)) { $splitdatum = explode("-", $row[1]); printf(""); printf("", $splitdatum[2], $splitdatum[1], $splitdatum[0]); printf("", $row[2]); printf("", $row[3]); printf("", $row[5]); printf("", $row[4]); printf(""); } } echo"
DATUM EVENT LOCATIE ENTREE NORMAAL ENTREE CCN LID
%s-%s-%s%s%s%s%s
"; } elseif($actie=="merchandise") { echo"

Merchandise

Hier komt onze merchandise aanbod te staan dmv. onze webshop.

"; } elseif($actie=="for_sale") { if($subactie=="listcat") { if($type=="") { $type = "0"; } echo"

Type aanbod:

"; // oude code ccn site // categorie, te koop is 0 en te koop gevraagd is 1 echo""; $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM advertenties WHERE categorie = '$type' AND add_cat = '$add_cat' AND status = 0 ORDER BY datum DESC"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ $add_titel = $regel["titel"]; $add_id = $regel["id"]; $add_date = $regel["datum"]; echo""; } echo"
$add_date $add_titel User
"; echo"
"; } elseif($subactie=="view_add") { $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM advertenties WHERE id = '$add_id'"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ $add_titel = $regel["titel"]; $add_id = $regel["id"]; $add_tekst = $regel["tekst"]; echo"

$add_titel

$add_tekst

"; } echo"
"; } else { $scheiding=0; echo"

For Sale

Heb je een onderdeel te koop, je gehele Corrado of ben je op zoek naar iets Corrado gerelateerds? Dan ben je hier op het goede adres!

"; echo""; $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM advertentie_cats ORDER BY naam ASC"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ $add_naam = $regel["naam"]; $add_picture = $regel["picture"]; $add_cat = $regel["id"]; $scheiding++; if($scheiding=="3") { echo ""; $scheiding=0; } echo""; } echo"
\"$add_naam\"
$add_naam
"; } //subactie } elseif($actie=="gallery") { $mediadir ="media/pic"; echo"
"; if($subactie=="listgallery") { echo"

Gallery

"; // Hier alle subgallery's laten zien echo"
"; $scheiding=0; $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM media_album_sub WHERE online = 'on' AND p_id = '$gallery_id' ORDER by jaar ASC"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ if($scheiding=="3") { echo ""; $scheiding=0; } $scheiding++; $idsubgal = $regel["id"]; $naam = $regel["naam"]; $locatie = $regel["locatie"]; $jaar = $regel["jaar"]; echo""; } // hoofd gallery lijst if($idsubgal=="") { echo"

Sorry, op het moment is dit album leeg.

"; } echo"

$naam"; if($locatie!="") { echo" - $locatie"; } if($jaar!="0") { echo" ($jaar)"; } echo"
"; echo"
"; } elseif($subactie=="viewgallery") { $mysql6533 = mysql_query("SELECT * FROM media_album WHERE id = '1'"); while ($regela = mysql_fetch_array($mysql6533)){ $gallery_dir = $regela["dir"]; $gallery_hoofdid = $regela["id"]; } $mysql6544 = mysql_query("SELECT * FROM media_album_sub WHERE online = 'on' AND id = '$gallery_idsub' ORDER BY 'jaar' ASC"); while ($regels = mysql_fetch_array($mysql6544)){ $naam = $regels["naam"]; $locatie = $regels["locatie"]; $jaar = $regels["jaar"]; $albumdir = $regels["dir"]; $introtekst = $regels["introtekst"]; } echo"

Gallery - $naam"; if($locatie!="") { echo", $locatie"; } if($jaar!="0") { echo" ($jaar)"; } echo"

$introtekst

"; // Hier alle foto's in een overzicht laten zien, thumbs echo"
"; $scheiding=1; $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM media_item WHERE online = 'on' AND s_id = '$gallery_idsub'"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ if($scheiding=="4") { echo ""; $scheiding=1; } $scheiding++; $image_id = $regel["id"]; $info = $regel["info"]; $pic_ref = $regel["pic_ref"]; echo""; } // hoofd gallery lijst echo"
"; if($pic_ref=="") { echo"

Sorry, op het moment geen foto's in deze gallery.

"; } echo"
"; } elseif($subactie=="view_image") { $mysql6544 = mysql_query("SELECT * FROM media_album_sub WHERE online = 'on' AND id = '$gallery_idsub' ORDER by naam ASC"); while ($regels = mysql_fetch_array($mysql6544)){ $id = $regels["id"]; $naam = $regels["naam"]; $locatie = $regels["locatie"]; $albumdir = $regels["dir"]; $jaar = $regels["jaar"]; } echo"

Gallery - $naam"; if($locatie!="") { echo" - $locatie"; } if($jaar!="0") { echo" ($jaar)"; } echo"

"; // Hier een foto laten zien, op volle grootte, met evt. info $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM media_item WHERE online = 'on' AND id = '$image_id'"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ $image_id = $regel["id"]; $info = $regel["info"]; $pic_ref = $regel["pic_ref"]; echo"
$info"; } echo"
"; } else { echo"

Gallery

"; echo"

Het foto/film archief van de Corrado-Club van Nederland!

"; echo"
"; $scheiding=0; $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM media_album WHERE online = 'on' ORDER by naam ASC"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ if($scheiding=="3") { echo ""; $scheiding=0; } $scheiding++; $id = $regel["id"]; $naam = $regel["naam"]; echo""; } // hoofd gallery lijst echo"

$naam
"; } //subactie echo"
"; } elseif($actie=="log") { echo"
";
  
  include("log.txt");
  
  echo"
"; } else { $mysql65 = mysql_query("SELECT * FROM Nieuws ORDER by NieuwsID DESC LIMIT 5"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql65)){ $titel = $regel["Titel"]; $bericht = $regel["bericht"]; //$pic = $regel["pic"]; echo"

$titel

"; echo"

$bericht

"; } }// einde $actie ?>

© 2005/2006 - Corrado Club Nederland